Uitenhage Winterdienst is in staat om complete gladheidsbestrijdingsvoertuigen te leveren. Ook is het uiteraard mogelijk om uw gladheidsbestrijding aan ons over te laten. Wij maken dan met u een aantal afspraken over wanneer en hoe er gestrooid en/of geschoven dient te worden. Wij houden het Meteo Consult nauwlettend in de gaten en reageren als zodanig op de afgegeven waarschuwingen.

 

Preventief strooien is strooien op een moment dat het nog niet glad is, maar er gladheid wordt verwacht. Curatief strooien betekent dat er gestrooid wordt op een moment dat de gladheid al is opgetreden.
In Nederland is meer dan 75% van de strooibeurten preventief. Op de hoofdwegen wordt meestal het beleid gevoerd om gladheid zoveel mogelijk voor te zijn en wordt er daarom preventief gestrooid. Dit tengevolge van criteria als verkeersveiligheid en spitstijden. Op minder belangrijke wegen wordt soms de keus gemaakt alleen te strooien, nadat gladheid is opgetreden.